Salonmøde: København – efterlysning af den gode by

Onsdag d. 26. august 2020 afholdt Bypolitisk Forum sit første salonmøde i Mjølnerparken. Oplægget til mødet så således ud:

Hvilken by drømmer Københavnerne om?
• Er der plads til flere nye boliger i København?
Skal der bygges flere billige boliger i stedet for de mange dyre?
• Skal byen indrettes med vægt på mangfoldighed, nære funktioner og frodig natur?
• Hvordan styrker vi demokratiet i byen?
Skal borgerne tættere på de lokale beslutninger og have indflydelse på en helhedsplan for hele Sjælland?
Det er nogle af de spørgsmål, der bliver taget op på salonmødet

Indledere:
• Peter S. Jørgensen, forfatter og byplanlægger, Bypolitisk Forum
• Fatma Tounsi, Almen modstand
• Ann Vikkelsø, Kgs. Enghave Lokaludvalg
• Janni Milsted, Næstformand Mjølnerparkens afd.bestyrelse
Mødeledere:
• John Andersen, professor, Plan, By & Proces
• Jan Mathisen, Fiskerhavnens Venner
Musik og sang:
• Pelle Voigt