Grundlag

En by for borgerne …

Bypolitisk Forum arbejder for en kommune, der opfylder borgernes og kvarterernes behov. En by hvor man kan vokse op, arbejde og slå rødder. Vi ønsker:

Mere frodig og mangfoldig natur der bliver respekteret og får plads, til gavn for flora og fauna samt er til glæde for borgerne.

Respekt for byens rødder – dens historiske og kulturelle arv. Kvarterernes særpræg med deres byggede og kulturelt autentiske miljøer skal bevares og indgå som kvaliteter i byens fornyelse.

Mere demokrati i en kommune, hvor vi som aktive borgere kan deltage i åbne og grundige demokratiske beslutninger i forhold til både Borgerrepræsentationen og Lokaludvalg. At vi som borgere kan bestemme mere, og at vi får ressourcer til at styrke deltagelse i de demokratiske processer og til at realisere vores ønsker.

Gode boliger der opfylder vores reelle behov og som er til at betale.

En sjællandsregion der bliver udviklet ud fra en demokratisk besluttet helhedsplan. Den skal fremme en ligelig udvikling ved at fordele ressourcer og udbygningen med boliger og arbejdspladser i hele regionen samt forbinde regionen med kollektiv trafik.

En proaktiv kommune der indretter bysamfundet til at imødegå de kriser, der skaber utrygge forhold for husstandene, presser naturen og truer vores eksistensgrundlag, som klimakrisen gør. Der er ikke én men et kompleks af sammenhængende kriser i forhold til økonomi, klima, biodiversitet, sundhed m.fl.

… ikke for profit og blind vækst

Vores ønsker er opnåelige, hvis Københavns Kommune skifter kurs. Byen skal udvikles for os, der lever her og ikke for kapital, der investerer i vores by for at tjene penge.

Noget er blevet bedre i København i de senere år, men der er også voksende problemer, fordi byudviklingen er styret af blind vækst. Kommuneplan 2019 lægger f.eks. op til, at der skal bygges dobbelt så mange boliger i de næste 12 år, som der er bygget i de foregående 12 år!

Planerne for boliger bygger på en falsk fortælling om et stigende indbyggertal. De mange dyre nye boliger løser ikke borgernes behov for billige boliger.

To ud af tre boliger i hovedstadsområdet, skal bygges i Københavns Kommune. Koncentrationen af arbejdspladser i Københavns Kommune gør, at byen bliver fyldt ud, uden at efterlade plads til fremtidige byfunktioner og natur. Kommunen bygger nu tilmed på fredede arealer som Lærkesletten på Amager Fælled og Stejlepladsen i Sydhavnen.

Den blinde byvækst nedbryder sociale og kulturelle miljøer i kvartererne, som det sker omkring Fiskerhavnen, Mjølnerparken, Slagtergårdene m.v.

En vigtig del af byudviklingen er styret af det kommunale udviklingsselskab By & Havn, der sælger grunde for at afbøde en stor og truende gæld fra metrobyggerierne.

Bypolitisk Forum vil …

Bypolitisk Forum består af en gruppe mennesker med vidt forskellige baggrunde.

I de senere år har en række folkelige bevægelser sat den førte politik for byudvikling til debat, og de har protesteret mod den. De har kæmpet for billige boliger, mere natur i byen og demokratisk indflydelse. De har kæmpet mod affredninger af naturområder, luftforening, salg af almen ejendom, jobcentrenes behandling af vores medborgere og meget mere.

I disse bevægelser og organisationer vokser en fælles ambition om en by for borgerne og ikke investorerne. Vi ser for os en stærkere samlet bevægelse.

Bypolitisk Forum vil bidrage med analyser af både umiddelbare og langsigtede spørgsmål for København og regionen.

Vi vil med indlæg og analyser bidrage til nye fortællinger om en byudvikling for borgerne.

Vi vil tage fat på de falske fortællinger, der i dag bruges til at legitimere den førte byudvikling.

Vi vil sætte fokus på aktuelle brændpunkter i byen og regionen.

Vi vil samle op på tilgængelig viden, også fra internationale erfaringer, og formulere løsninger.

Vi vil afholde offentlige møder, saloner og studiegrupper, hvor ideer kan diskuteres, analyseres og
udvikles.

Vi vil forsøge at få ørenlyd i medier.

14. april 2020

Se grundlaget i printvenlig pdf